Sande kommune har signert kontrakt med  Trysilhus Areal om salg av den delen i Skafjellåsen som omtales som B2.

Jarle Ljøstad (Trysilhus Areal) og ordfører Elin Gran Weggesrud signerer avtalen, mellom dem står Fredrik Smedaas Johnson (Buskerud Næringsmegling).

Trysilhus Areal vant budkampen og skal betale 50 millioner for det ca 132 mål store området.

Området er i kommuneplanen allere avsatt til boligutbygging. Arbeidet med å lage en detaljregulering har startet. 

Partene understreker at det ikke ligger noen dramatikk i tidsbruk før avtale om salg av kommunal eiendom i Skafjellåsen er signert. Etter at bud var akseptert i begynnelsen av juli, var partene enige om å ta opp forhandlinger om kjøpekontrakt etter ferien. Av praktiske årsaker hos næringsmegler ble utkast til standardkontrakt sendt ut først i slutten av august. På grunn av ulik ferieavvikling hos partene ble reelle forhandlinger ikke startet før i oktober. Forhandlingene har siden da i hovedsak gått på avtaleteknisk utforming samt utforming av nødvendig sikkerhet for den selgerkreditt som følger av oppgjørsformen.