Sande Eiendomsutvikling AS inviterer til åpent møte om det pågående reguleringsarbeidet på Wingejordet nord i Sande.

Representanter fra kommunen vil informere om overordnede planer, veiledende plan for Sandeelva m.m. Representanter fra Sande Eiendomsutvikling presenterer foreløpige planer.

Møtet vil avholdes i Rådhusets kantine, tirsdag 29.mai kl 1800 - 2000.