Mandag kveld ble det kjent at selskapet RenoNorden, som henter avfall fra husstandene i Drammensregionen, vil begjære seg konkurs.

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen, RfD har fulgt denne situasjonen en god stund, og har derfor hatt beredskapsplaner som ville kunne settes i verk om nødvendig. RfD har allerede inngått avtale med Norsk Gjenvinning Renovasjon, som nå vil overta avfallsinnhentingen. Dette er en aktør med lang erfaring og kompetanse på fagfeltet renovasjon.

RfDs hovedfokus er at avfallet skal bli hentet, og at både innbyggere og ansatte i minst mulig grad skal berøres av konkursen. Norsk Gjenvinning Renovasjon vil overta biler og tilby arbeid til alt mannskap som RenoNorden har benyttet ved de to avdelingene i Drammen og Hokksund.

Det arbeides for at det ikke skal bli opphold i tjenesten. Renovatørene er ute og henter avfall i dag som normalt. 

Gjenvinningsstasjonen på Lersbryggen er åpen som normalt.