Virksomheten Plan, byggesak og landbruk er nå samlokalisert på Sande rådhus. Alle ansatte, også dem som før satt på rådhuset i Holmestrand, har nå kontorplass der og kan nås via Sande kommunes sentralbord 33 78 70 00.

Alle henvendelser om saker i Holmestrand sendes

Alle henvendelser om saker i Sande sendes

Samlokaliseringen er ledd i kommunesammenslåingen.