I forbindelse med utvikling/utbygging av næringsområde 1 og 2 i Hanekleiva, er det behov for framføring av offentlig vann- og avløpsledninger til områdene.

Ledningsanlegget er delt i to etapper og i to entrepriser. Etappe 1 strekker seg fra Hydro Texaco i sentrum og til Vesleelva, mens etappe 2 går videre fra Vesleelva og opp til næringsområdene i Hanekleiva. Kjeldaas AS er utførende entreprenør på etappe 2 og starter i disse dager opp forberedende gravearbeider.

Etappe 1 utføres hovedsakelig ved styrt boring og firmaet Holland Boring AS er valgt som utførende entreprenør. Disse arbeidene vil trolig starte opp i juni/juli.

Planlagt ferdigstillelse av hele VA-traséen er uke 52 i 2017.