Fra 01.01.2018 vil landbrukskontoret for Holmestrand, Sande og Svelvik kommuner bli samlet i rådhuset i Sande. Der vil det være fire personer som jobber med landbruk og tilgrensende saksområder:

Bjørn Elnan (tjenestekoordinator)
Bjørn (til h. på bildet) bor i Holmestrand. Han er tjenestekoordinator på landbrukskontoret samtidig som han er skogbrukssjef i Sande og Svelvik. Bjørn har utdannelse innen skog- og utmarksforvaltning og har vært ansatt i Sande kommune siden 1988. 

Ivaylo Ivanov
Ivo (nr. to fra høyre på bildet) kommer opprinnelig fra Bulgaria, men har vært bosatt i Norge siden 2007. Ivo har utdannelse innen økologisk landbruk og startet i jobben som landbruksrådgiver i november 2017.

Johanne Bratfoss Sørensen
Johanne kommer fra Larvik, har utdannelse innenfor naturforvaltning fra NMBU på Ås og startet i jobben som landbruksrådgiver i november 2017. Johanne har tidligere hatt engasjement i Statens Vegvesen med oppgaver innen vei og viltpåkjørsler.

Kristoffer Græsli
Kristoffer (til v. på bildet) kommer fra Selbu i Sør-Trøndelag, har utdannelse innen skog- og utmarksforvaltning fra Høgskolen i Innlandet og startet i jobben som landbruksrådgiver i november 2017. 

Hvem har ansvar for hva?

Oversikt over ansvarsfordeling på landbrukskontoret.

Slik får du kontakt

For å være sikker på å treffe oss, bør du gjøre avtale på forhånd. Ring sentralbordet i Sande kommune på telefon 33 78 70 00.

  • Post som gjelder Holmestand sendes til Holmestrand kommune.
  • Post som gjelder Sande og Svelvik kommune sendes til Sande kommune

Holmestrand kommune - kontaktinformasjon:
Postadresse: Holmestrand kommune, Landbrukskontoret, Pb 312, 3081 Holmestrand

E-post: 

Landbruksrådgiver  Johanne Bratfoss Sørensen
Tlf 902 25 985 E-post:      

Landbruksrådgiver  Kristoffer Græsli 
Tlf: 902 34 194 E-post:

Sande og Svelvik kommuner - kontaktinformasjon:
Postadresse: Sande kommune, Landbrukskontoret, Pb 300, 3071 Sande i Vestfold

E-post: 

Landbruksrådgiver  Ivaylo (Ivo) Ivanov
Tlf: 33 78 70 64  E-post:

Skogbrukssjef  Bjørn Elnan
Tlf: 33 78 70 84 E-post: