I uke 19 og 20 gjennomføres innbyggerundersøkelsen i Hof, Sande og Holmestrand. Den gjennomføres av Opinion AS på vegne av forhandlingsutvalget for de tre kommunene. Innbyggerundersøkelsen gjennomføres med et representativt utvalg innbyggere med nedre aldersgrense 16 år. Telefonnummeret det ringes fra er 61 60 11 27. Vi håper du deltar dersom du blir oppringt!

Holmestrand, Sande og Hof kommuner har besluttet å danne en ny kommune fra 1.1.2020.  Innbyggerne har tidligere blitt gitt anledning til å gi innspill på navn. Forhandlingsutvalget for de tre kommunene har besluttet å gjennomføre en rådgivende innbyggerundersøkelse på navnene Holmestrand og Nord-Jarlsberg. 

Undersøkelsen gjennomføres med et representativt utvalg innbyggere i hver kommune. Dette omfatter alle som står i folkeregisteret i de tre kommunene. I hvert område av kommunen trekkes det et tilfeldig utvalg, der alle har den samme mulighet til å bli valgt. Det trekkes utvalg på postnummer. Det gir et godt og representativ utvalg i tettstedene, og dermed i kommunen totalt sett, der også spredt bebyggelse inngår. Videre vektes det på kjønn og alder slik at utvalget gjenspeiler befolkningssammensetningen i kommunen. Kjønn og alder er obligatoriske bakgrunn spørsmål.

Spørsmålet forhandlingsutvalget ønsker rådgivende svar på er:

Ønsker du at navnet på den nye kommunen skal være:

  1. Holmestrand
  2. Nord-Jarlsberg
  3. Har ingen mening

Når undersøkelsen er gjennomført vil den bli presentert for forhandlingsutvalget i deres møte 30.5.2017. Resultat fra undersøkelsen presenteres for hver kommune og samlet for de tre kommunene.

Forhandlingsutvalget innstiller til kommunestyre/bystyre som behandler saken i juni 2017.

Har du spørsmål så han de rettes til:

Henrik Høidahl, Seniorrådgiver Opinion AS, mobil: 992 61 015

Hans Erik Utne, prosjektleder ny kommune, mobil: 46 444 771

Olav Grande, rådmann Sande kommune, mobil: 915 36 710