Ordføreren har i disse dager signert avtaler med utbyggere som sikrer fortsatt vekst og utvikling i Sande.

Ståle Brun undertegner avtalen på vegne av Gokso Utvikling AS

Ståle Brun undertegner avtalen på vegne av Gokso Utvikling AS

Utbyggingsavtalen med Gokso Utvikling AS sørger for at det bygges gatetun i Bergbakken og er den første avtalen i Sande som sikrer finansiering av byromsplan og andre fellestiltak i sentrum.

Eivind Berger og Truls Vold undertegner avtale om ny rundkjøring i Skafjellåsen

Eivind Berger og Truls Vold undertegner avtale om ny rundkjøring i Skafjellåsen

Avtalen med Sande Utvikling AS og Btriva AS sørger for at det blir bygd ny rundkjøring i krysset mellom Fv319 og Hans K Evensens vei.