Det er innført ekstraordinær båndtvang i Sande kommune gjeldene fram til 1. april 2018

Vi har de siste dagene hatt et kraftig snøfall med svært mye løs snø. En stor del av rådyrbestanden befinner seg nær bebygde områder og i nærhet av veier og skiløyper. Snøforholdene gjør at dyra bør få stå mye i ro og spare energireservene for å overleve vinteren. Enhver forstyrrelse vil være negativ. Med lite mat og begrensede muligheter til å ta seg fram i løssnøen vil rådyra være et enkelt bytte for løse hunder.

VEDTAK
I henhold til Lov om hundehold av 4. juli 2003, §6, pkt. f innføres det ekstraordinær båndtvang i Sande kommune gjeldene fra og med torsdag 18.01.2018 og frem til ordinær båndtvangstid 1. april 2018.