På grunn av mange og omfattende saker vil kontrollutvalgets møte 8.. mai bli et dagmøte med møtestart kl 09.

Møtet aavholdes som vanlig på Sande rådhus og er åpent for publikum.