Å løfte i fellesskap

Barrierer for barns deltakelse i fritidsaktiviteter i Sande og Holmestrand: Hva kan vi gjøre med dem? Holmestrand og Sande kommuner inviterer til samtale og idémyldring 27. november kl. 17.00 på Holmestrand fjordhotell

Holmestrand og Sande kommuner oppfordrer politikere, næringsliv, ideelle- og frivillige lag og organisasjon, kommunalt ansatte, foreldre og øvrige med engasjement for barn og unge i Holmestrand og Sande til å delta på årets sektorovergripende samarbeidsplattform «Å løfte i fellesskap».

Samskaping som metode

Samskaping får stor oppmerksomhet som metode for sosial innovasjon og et aktuelt grep for lokal folkehelsesatsing.

Lars Kobro, senterleder og seniorforsker i Senter for samskapende sosial innovasjon ved Universitetet i Sørøst-Norge innleder til samtale og idémyldring.

Program:

• Servering av lapskaus fra 16.15
• Foredrag
• Idémyldring om barrierer og tiltak.
• Tilskuddsordning for inkludering av barn i familier med lav inntekt.

Velkommen