Sande kommune har tidligere opparbeidet store fond på vann- og avløpstjenestene og gebyrsatsene har de siste årene blitt satt lavt med tanke på å gi tilbake disse midlene til innbyggerne i kommunen.

I 2016 og 2017 var derfor vann- og avløpsgebyrene kunstig lave, siden selvkostfondene finansierte store deler av tjenestene. I 2018 ble gebyrene økt noe, med varsel om ytterligere økning i 2019.

Gebyrsatsene for vann og avløp samlet sett i 2019 vil være på normalnivået som vi hadde i 2014 og 2015.

For de abonnenter som har installert vannmåler vil fakturaen som kommer i posten inneholde vannmåleroppgjør 2018.

t.o.m. 70 m2 i 2018 - 5.103,42
t.o.m. 70 m2 i 2019 - 7.215,62
Økning pr år på 2.112

70 m2 t.o.m. 200 m2 i 2018 - 5.901,58
70 m2 t.o.m. 200 m2 i 2019 - 8.339,38
Økning pr år på 2.438

over 200 m2 i 2018 - 6.699,68
over 200 m2 i 2019 - 9.463,12
Økning pr år på 2.763,44

Beløpet deles i to fakturaer.

Årsgebyr etter målt forbruk;
Vann - økning fra kr 2,35 pr m3 til 4,86 pr m3 eks. mva.
Avløp – økning fra 10,42 pr m3 til 13,12 pr m3 eks. mva.

Faktura sendes ut til alle abonnenter i løpet av uke 12 med forfall 20.04.19.

Utviklingen i VA-gebyr siden 2011  (70 - 200 m2)