1 til 7 av 28

Landbruket må høyne brannberedskapen

Situasjonen er nå så ekstrem over store deler av landet at bønder oppfordres til å iverksette ytterligere tiltak for å høyne brannberedskapen. Viktigst er det å sørge for lett tilgjengelig slokkeutstyr, ikke minst nå i forbindelse med det forestående innhøstningsarbeidet.

Sist endret:

Stor skogbrannfare - vær varsom!

Tørke medfører betydelig økt fare for brann i skog og annen utmark. Derfor er det et generelt forbud mot bruk av åpen ild i hele landet i sommerhalvåret i skogen, på fjellet, på stranden, og ved naturområder som ikke er innmark.

Sist endret:

Hvordan koke vannet?

HVA SKAL DU GJØRE NÅR DET VARSLES AT VANNET MÅ KOKES?

Sist endret:

Strandryddedagen 6. mai

Marin forsøpling og søppel langs kystlinja er et problem i hele verden, også i Oslofjorden og Sandebukta. I mai arrangeres strandryddeuka over hele landet og for første gang organiseres det nå ryddeaksjon langs hele kystlinja i Sande, og alle inviteres til å være med frivilligsentralen på en dugnad fra kl 10-14, søndag 6. mai.

Sist endret: