1 til 7 av 7

Viktig avtale for Sande

Kommunen og ASKO undertegnet 11.mai gjennomføringsavtalen for teknisk infrastruktur til Hanekleiva.

Sist endret:

Innbyggerundersøkelse navn ny kommune Holmestrand - Sande - Hof

I uke 19 og 20 gjennomføres innbyggerundersøkelsen i Hof, Sande og Holmestrand. Den gjennomføres av Opinion AS på vegne av forhandlingsutvalget for de tre kommunene. Innbyggerundersøkelsen gjennomføres med et representativt utvalg innbyggere med nedre aldersgrense 16 år. Telefonnummeret det ringes fra er 61 60 11 27. Vi håper du deltar dersom du blir oppringt!

Sist endret: