1 til 7 av 34

God samfunnsutvikling i Sande

Ordføreren har i disse dager signert avtaler med utbyggere som sikrer fortsatt vekst og utvikling i Sande.

Sist endret:

Fosterhjem?

Informasjonsmøtet er for deg som ønsker å vite mer om hva det vil si å være fosterhjem.

Sist endret:

IKT problemer byggesak

Virksomheten for plan, byggesak og landbruk opplever IKT-utfordringer.

Sist endret:

Stabil situasjon etter masseutglidning på Skarsløkka

Tirsdag 23.september 2018 var det en masseutglidning i forbindelse med anleggsarbeider Kjeldaas AS utfører ved skytterbanen på Skarsløkka. Geoteknikker har vært på stedet og utglidningen vurderes nå som stabilisert. Vannforsyningen til beboere i området ble berørt, men er nå ordnet igjen. Kjeldaas AS inviterer beboere i området og ordfører til et informasjonsmøte i Kjeldaas sine lokaler i dag 25.oktober kl 18.00. Kommunens kontaktperson er ordfører Elin Gran Weggesrud, tlf 45265040.

Sist endret:

Landbruket må høyne brannberedskapen

Situasjonen er nå så ekstrem over store deler av landet at bønder oppfordres til å iverksette ytterligere tiltak for å høyne brannberedskapen. Viktigst er det å sørge for lett tilgjengelig slokkeutstyr, ikke minst nå i forbindelse med det forestående innhøstningsarbeidet.

Sist endret: