1 til 7 av 24

Strandryddedagen 6. mai

Marin forsøpling og søppel langs kystlinja er et problem i hele verden, også i Oslofjorden og Sandebukta. I mai arrangeres strandryddeuka over hele landet og for første gang organiseres det nå ryddeaksjon langs hele kystlinja i Sande, og alle inviteres til å være med frivilligsentralen på en dugnad fra kl 10-14, søndag 6. mai.

Sist endret:

Bra resultat i en krevende tid

Foreløpig regnskap 2017 for Sande kommune er i dag avlevert med et positivt netto driftsresultat på 12,2 mill. kr (1,8 % av driftsinntektene).

Sist endret: