1 til 7 av 20

Bra resultat i en krevende tid

Foreløpig regnskap 2017 for Sande kommune er i dag avlevert med et positivt netto driftsresultat på 12,2 mill. kr (1,8 % av driftsinntektene).

Sist endret:

Nytt landbrukskontor

Fra 01.01.2018 vil landbrukskontoret for Holmestrand, Sande og Svelvik kommuner bli samlet i rådhuset i Sande. Der vil det være fire personer som jobber med landbruk og tilgrensende saksområder:

Sist endret: