1 til 7 av 38

Trysilhus og brannsikkerhet

Det har vært rettet oppmerksomhet mot brannsikkerhet i boliger bygget av Trysilhus Flerfamilie AS. Selskapet har bygget boliger i en rekke kommuner, blant dem Sande og Holmestrand.

Sist endret:

God samfunnsutvikling i Sande

Ordføreren har i disse dager signert avtaler med utbyggere som sikrer fortsatt vekst og utvikling i Sande.

Sist endret:

Fosterhjem?

Informasjonsmøtet er for deg som ønsker å vite mer om hva det vil si å være fosterhjem.

Sist endret: