I Hanekleiva næringsområde er det behov for et nytt veinavn.

Veien går fra den nye rundkjøringen i Hanekleiva og sørvestover mot Oreberg og Skarsløkka.

Alle er velkomne til å komme med forslag. Inspirasjon til veinavn kan f.eks. hentes fra blomsternavn, dyrearter, terrengformasjon o.l. Aktuelle veinavn kan også være knyttet til historiske hendelser, lokale stedsnavn eller avdøde personer.

Endelig veinavn vil bli politisk behandlet i Hovedutvalget for kultur og oppvekst.

Alle forslag må være mottatt i kommunen senest 21. september 2018. Forslag kan sendes til postmottak@sande-ve.kommune.no eller Sande kommune, Postboks 300, 3071 Sande i Vestfold og merkes "Veinavn Hanekleiva".

Kart - detalj

Kart - område