Kommunen trenger forslag til nye veinavn – nå kan du være med på å bestemme hva de nye veinavnene skal være.

Sande kommunestyre vedtok den 12.06.18 at følgende veier i Sande skal få nytt navn:

Bergsgata
Ekebergveien
Engnesveien
Fiolveien
Fjordveien
Hagaveien
Kløverstien
Liaveien
Platåveien
Skolegata
Solbergveien
Solliveien
Stubberudveien

I en kommune kan det nemlig ikke være to eller flere veier med samme navn. Av sikkerhetsmessige årsaker anbefaler Akuttmedisinsk Kommunikasjonssentral å også endre veinavn som høres like ut. Disse kan være vanskelig å skille fra hverandre i en radio- eller telefonsamtale og resultatet kan i verste fall bli tap av liv. Før kommunesammenslåingen i 2020 må derfor flere veinavn endres.

Nå er dette arbeidet i gang for den nye stor kommunen og vi trenger forslag til nye veinavn. I den forbindelse inviterer vi kommunens innbyggere til å komme med forslag til nye veinavn.

Inspirasjon til nye veinavn kan f.eks. hentes fra lokale gårds- og stedsnavn, plante- og dyrearter, naturformasjoner, kjente lokale personer (ikke nålevende), historiske hendelser, lokale sagn og fortellinger, m.m.

Alle forslag vil bli sendt til Sentralt Stedsnavnregister i Språkrådet for tilrådning om korrekt skrivemåte. Forslag som kan tenkes å være for likelydende allerede eksisterende veinavn vil i tillegg bli sendt til Akuttmedisinsk Kommunikasjonssentral for vurdering.

Etter forslagsrunden vil aktuelle forslag bli lagt ut på høring før nye veinavn blir vedtatt i Hovedutvalget for kultur og oppvekst våren 2019.

Forslag til nye veinavn kan sendes til eller postboks 300, 3071 Sande innen 30. november 2018 og merkes med «17/1799». Alle forslag må begrunnes.

Alle forslag mottas med takk.

Retningslinjer for nye veinavn fra Språkrådet