Detaljreguleringsplan for Veierud gård næringspark – planID 20150003 ble vedtatt av kommunestyret 25.04.2017

Dokumentene finner du her:

Planbeskrivelse_rev B

Planbestemmelser_rev B

Plankart_rev A

ROS-sluttbehandling

Samlet saksfremstilling - KST sak