Rådmannen gjorde 15. mars dette vedtaket.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §17-4, jfr §17-3, legger Sande kommune forslag til utbyggingsavtaler for Hanekleiva næringsområde øst, delområde 2, etappe 1 og 2, ut til offentlig ettersyn i 30 dager.

Områderegulering og detaljreguleringer for Hanekleiva næringsområde ble vedtatt i kommunestyret 13.februar 2018 (planID 20160005, 20170005 og 20170006).

De to utbyggingsavtalene er framforhandlet med grunneierne på grunnlag av vedtatte planer. Vedlegg til utbyggingsavtalene vil bli utarbeidet senere i henhold til rådmannens fullmakter og er ikke er del av det offentlige ettersynet, med unntak av vedlegg 4. Etter offentlig ettersyn skal utbyggingsavtalene endelig vedtas kommunestyret.

Merknader sendes innen 20. april til Sande kommune, postboks 300, 3071 Sande, eller via e-post til . Merk henvendelsen mede planens navn.