Utbyggingsavtalen regulerer i del 2 forpliktelser i vedtatt detaljreguleringsplan for Bergbakken – planID 201500008. Dermed oppfylles rekkefølgekrav og planbestemmelser i detaljreguleringsplanen. Gokso Utvikling AS skal være byggherre for tiltakene. Avtalen omfatter i tillegg i del 1 felles infrastrukturtiltak i områdemodell for Sande sentrum.

Forslag til utbyggingsavtale legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven § 17-4, 2. ledd. Etter offentlig ettersyn skal sak om godkjenning av avtalen behandles av formannskapet og kommunestyret.

Forslag til utbyggingsavtale

Utbyggingsavtalen kan også leses på Sande rådhus

Vedlegg til utbyggingsavtalen vil bli utarbeidet senere i henhold til rådmannens fullmakter, og er ikke en del av kunngjøringen

Merknader
Merknader sendes innen 15.03.2018 til Sande kommune, postboks 300, 3071 Sande, eller via e-post til . Vennligst merk henvendelsen: ”planens navn og planID