Forslag til revidert trafikksikkerhetsplan for 2018 til 2021 legges ut på høring.

Les forslaget til revidert trafikksikkerhetsplan her.

Trafikksikkerhetsplan 2018-21

Vedlegg

  1. Godkjenning trafikksikker kommune
  2. Reisepolicy for Sande kommune
  3. Reisepolicy for lag og foreninger
  4. Innkjøpspolicy

Innspill sendes til innen 23. oktober. Kontaktperson er folkehelsekoordinator Anne Sofie Lauritsen.