I forbindelse med reguleringsarbeidet for Sandehallen Barnehage og idrettspark i Sande kommune varsles det oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale ihht. Plan og bygningslovens § 12-4.

Parter i forhandlingene er HK-72 Sande som utbygger og Sande kommune. Formålet med avtalen er fordeling av ansvar og eventuelt kostnader knyttet til gjennomføringen av tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av planvedtaket samt eventuell kommunal overtakelse av disse for drift og vedlikehold. Framforhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig ettersyn.

Planområdet samsvarer med tidligere varslet planområde.

Merknader

Eventuelle merknader til arbeidet med utbyggingsavtalen kan innen 20. august 2017 rettes til:

Rambøll Norge AS
Avd. Plan og Arkitektur
Postboks 383, 1601 Fredrikstad

og/eller e-post: