Som følge av lovlighetskontroll utført av Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har Sande kommunestyre ved vedtak av 19.11.2019 opphevet forskrift om bruk av og orden i havner og farvann i Sande kommune.

Denne forskriften har hatt regler som regulerte bruken av vannscooter i farvannet i Sande kommune. Fylkesmannen i Vestfold og Telemark konkluderte i sin lovlighetskontroll med at vedtaket om innføring av forskriften var ugyldig. Som følge av dette er forskriften nå opphevet.