Høringsfristen er fra 10.12.16. til 30.01.17.

Formannskapet i Sande vedtok den 29.11.2016 (sak 64/16) i samsvar med plan- og bygningsloven, å legge forslag til Områderegulering for Sande sentrum - reguleringsendring - områdemodell for felles infrastruktur til offentlig ettersyn

Revidert områdemodell skal gi både grunneiere og utbyggere/utviklere nødvendig forutsigbarhet, som sikrer gjennomføring av felles infrastruktur i Sande sentrum og som ivaretar lovkravene. Plan- og bygningsloven stiller strenge lovkrav til utforming av en områdemodell for finansiering av felles infrastruktur. Gjennom høringsrunden avklares det om foreliggende forslag er tilstrekkelig.

For delområdet Sandeelva foreslås endring i krav til regulering. Erfaring til nå tilsier at en detaljregulering som planvirkemiddel vil bli for rigid og lite fleksibelt, spesielt i grensesnittet mot de private utbyggingsprosjektene. For likevel å opprettholde nødvendig styring og forutsigbarhet anbefales det i stedet å uarbeide en veiledende plan for Sandeelva.

Det samlede planmaterialet er lagt ut til offentlig ettersyn på rådhusets Servicekontor.  Planmaterialet består av følgende dokumenter:

For nærmere informasjon vises også til den presentasjon rådmannen ga for formannskapet 29.11.16.

Eventuelle merknader sendes innen 30.01.17 til Sande kommune, postboks 300, 3071 Sande, eller via e-post til . Vennligst merk henvendelsen: ” Områderegulering for Sande sentrum og planID 20140002”. Etter offentlig ettersyn sluttbehandles saken med vurdering av eventuelle innkomne merknader. Dersom gjeldende regelverk inkludert Sande kommunes planstrategi tilfredsstilles, kan planen vedtas.