Formannskapet i Sande vedtok den 21.11.2017 (sak 0047/17) gjennom 1. gangs behandling og legge forslag til områdereguleringsplan for Hanekleiva næringsområde øst del II, med parallelle detaljreguleringsplaner ut til offentlig ettersyn.

Klikk på bildet for en større versjon

Hensikten med områdeplanen er å regulere et nytt næringsområde på totalt ca. 378,5 dekar. Planområdet ligger i Hanekleiva.Det varsles også oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale/gjennomføringsavtale.

Parallellt med førstegangsbehandlet områdeplan, vedtok formannskapet i egne plansaker to detaljreguleringsplaner innen planområdet for områdeplanen. Begge detaljreguleringsplanene legges ut til offentlig ettersyn i denne høringen. Uttalelser eller merknader til planarbeidet må oppgi korrekt plan(er) med planID.

Planoversikt

Områdeplan Hanekleiva NII – planID 20160005 

Detaljreguleringsplan Hanekleiva, BN1-2 planID 20170005

Detaljreguleringsplan Hanekleiva, BN4,  planID 20170006 

Planmaterialet er også lagt ut til offentlig ettersyn på rådhusets Servicekontor.  

Høringsfristen for områdeplanen, og detaljeguleringsplanene BN1-2 og BN4 er: à fra 28.11.2017. til 12.01.2018.

Merknader sendes innen 12.01.2018 til Sande kommune, postboks 300, 3071 Sande, eller via e-post til . Vennligst merk henvendelsen: ”planens navn og planID”. Etter offentlig ettersyn sluttbehandles saken med vurdering av eventuelle innkomne merknader. Dersom gjeldende regelverk inkl. Sande kommunes planstrategi tilfredsstilles kan planen vedtas.