Det er vedtatt seks nye veinavn på Løkkatoppen.

Saken ble behandlet i Hovedutvalget for kultur og oppvekst 23.04.18. Følgende seks veinavn ble gitt som adressenavn på Løkkatoppen. Veinavnene er hentet fra lokale stedsnavn, treslag og kulturminner.

Vei nr. 1: Bjørndalsåsen
Vei nr. 2: Steinalderveien
Vei nr. 3: Bjørndalen terrasse
Vei nr. 4: Almestien
Vei nr. 5: Bjørndalsstien
Vei nr. 6: Bjørndalstunet

Det er bare skrivemåten som kan påklages, ikke selve navnevalget. Det er kun offentlige organ og lokale organisasjoner med tilknytning til navnet som har klagerett. Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato.

Se kart.

Se saksfremlegg og vedtak.