I forbindelse med kommunesammenslåingen 2020 ble følgende endringer av adressenavn/veinavn vedtatt av Hovedutvalget for kultur- og oppvekst den 17.06.19:

 • Bergsgata endrer adressenavn til Bergsjordet
 • Ekebergveien endrer adressenavn til Kornbøle
 • Engnesveien endrer adressenavn til Alfred Engnes` vei
 • Fiolveien endrer adressenavn til Blåklokkeveien
 • Fjordveien endrer adressenavn til Willem Stibolts vei
 • Hagaveien endrer adressenavn til Kirkesanger Pedersens vei
 • Kløverstien endrer adressenavn til Kløverfaret
 • Liaveien endrer adressenavn til Liane
 • Platåveien endrer adressenavn til Gunvor Eliassens vei
 • Skolegata endrer adressenavn til Magna Ottersens vei
 • Solbergveien endrer adressenavn til Solberghagen
 • Solliveien endrer adressenavn til Hauglandbakken
 • Stubberudveien endrer adressenavn til Åbyveien

De nye adressenavnene trer i kraft i løpet av august 2019. Alle eiere og festere av tomter som har adresse til de berørte veiene vil få brev med mer informasjon og nøyaktig dato for endring.

Det er bare skrivemåten som kan påklages, ikke selve navnevalget. Det er kun offentlige organ og lokale organisasjoner med tilknytning til navnet som har klagerett. Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato.

Se saksfremlegg her.