Nå kan du søke om Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2018

Les mer om tilskuddsordningen og søk på Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet sine sider

Ta kontakt med kommunens kontaktperson, Torun Petterson epost:  hvis du har spørsmål eller behov for mer veiledning.

Søknadsfrist  8. desember 2017