Asplan Viak AS varsler på vegne av Sande kommune om en endring av områdereguleringsplan for Sande sentrum. Endringen vurderes som mindre, og varsel om endring vil derfor også utgjøre høringsdokument for plansaken.

Innspill til endringen oversendes til:
Spørsmål kan også rettes til Tor Reierth, Sande kommune: 

Frist for innspill er 20.10.2017.
 

Her kan du se beskrivelse av endringen.