Onsdag 07. juni, kl 18:00 – 20:00 på Sande rådhus.

BAKGRUNN FOR MØTET
01. februar 2017 ble det varslet oppstart planarbeid for Hanekleiva Næringsområde delområde 2.

19. april 2017 vedtok formannskapet planprogrammet for områdereguleringsplanen, med mulighet for parallell detaljregulering.

MØTEMÅL
I forbindelse med planarbeidet, ønsker vi tilbakemeldinger fra naboer og andre interessenter på vårt utkast til reguleringsplan.

MØTEPLAN

1

Åpning og presentasjon av møtedeltakerne

2

Bakgrunn for områderegulering av HK-N2, jf Kommuneplanens arealdel

3

Status iht planprogram for områdereguleringsplan for HK-N2

4

Presentasjon av foreløpig illustrasjon av områdereguleringsplan for HK-N2

5

Presentasjon av foreløpig illustrasjon av detaljreguleringsplan HK-N2

6

Spørsmål og kommentarer fra publikum

 

Planen vil bli presentert med forslag til plankart og illustrasjoner for best mulig å få frem hvordan planen virker inn på omgivelsene. Vi vil også vise hvordan vår plan er foreslått sammenkoblet med kommunens plan for nedre del av Hanekleiva og Hanekleiva Næringsområde delområde 1 (ASKO-tomta).

På møtet stiller representanter for forslagsstiller Sande kommune, grunneierne på HK-N2, planfirmaet Arkitektgruppen Drammen AS og prosjektleder firmaet WSP Norge AS.

For naboer og andre interessenter er det selvsagt mulig også å komme med innspill og merknader når reguleringsplanen legges ut på offentlig høring. Det er også mulig å ta kontakt direkte med saksbehandler Tor Reierth. Tlf 33787053 Epost: