Før to kommuner blir en i 2020 så skal 13 veier i Sande få nytt navn. I oktober og november var det mulig å komme med forslag til nye veinavn. Til sammen kom det inn hele 42 aktuelle forslag.

Nå ønsker vi å høre innbyggernes mening om de innkomne forslagene.  Er det veinavn du mener passer ekstra bra eller har du andre innspill så vil vi gjerne høre dem.

Merknader og innspill kan sendes på mail til  eller på brev til pb 300, 3071 Sande i Vestfold, innen 15. februar 2019.

Her finner du navneforslagene