På Flatåsen (PlanID 20150009), ved Sando, skal det bygges et nytt hyttefelt og en ny vei. Denne veien trenger et navn. Hva mener du den bør hete?

Aktuelle veinavn kan f.eks. være knyttet til historiske hendelser, lokale stedsnavn, dyr, blomster, treslag og kjente historiske personer.

Språkrådets retningslinjer for valg av nye veinavn sier at:

  • Navnet skal ikke kunne forveksles med andre offisielle stedsnavn i kommunen
  • Navnet bør bygge på den lokale navnetradisjonen
  • Navnet bør passe på stedet
  • Navnene bør være varierte
  • Navnet bør ikke virke støtende eller komisk
  • Navnet bør være lett å oppfatte, skrive og uttale
  • En bør unngå å bruke navn på nålevende personer i adressenavn

Forslag kan sendes innen 14. november til eller Sande kommune, Pb 300, 3071 Sande i Vestfold og merkes "veinavn Flatåsen".

Se kart.