Vi ønsker innbyggernes mening om forslag til nye veinavn på Løkkatoppen.

Reguleringsplan for Løkkatoppen ble vedtatt 28.02.2017 og legger til rette for variert boligbebyggelse. Planområdet ligger i Bjørnstadfeltet ca. 3,5 km sørøst for Sande sentrum.

Det nye boligfeltet på Løkkatoppen vil ha behov for seks nye veinavn. Gjennom høsten 2017 ble det åpnet for å komme med forslag til nye veinavn. I løpet av denne prosessen kom det inn 12 forslag. Disse legges nå ut på høring.

 • Almstien - Det er registrert forekomster av treslaget alm i området.
 • Bjørndaltråkket - Fra lokalt stedsnavn.
 • Bjørndalstien - Fra lokalt stedsnavn.
 • Bjørndaltunet - Fra lokalt stedsnavn.
 • Bjørndalåsen - Fra lokalt stedsnavn.
 • Bjørndalåsen terrasse - Fra lokalt stedsnavn.
 • Løkkafaret - Fra lokalt stedsnavn.
 • Løkkastien - Fra lokalt stedsnavn.
 • Løkkaveien - Fra lokalt stedsnavn.
 • Nedre Bjørndalsvei - Fra lokalt stedsnavn.
 • Steinalderveien - Det er registret tre steinalderboplasser i området.
 • Øvre Bjørndalsvei - Fra lokalt stedsnavn.

Endelig veinavn vil bli politisk vedtatt i Hovedutvalget for kultur og oppvekst.

Merknader til forslagene må være mottatt i kommunen senest 15. februar 2018. Disse kan sendes til postmottak@sande-ve.kommune eller Sande kommune, Postboks 300, 3071 Sande i Vestfold og merkes «17/1607».

Se kart.