Vi ønsker innbyggernes mening om forslag til nytt veinavn i Hanekleiva.

I industriområdet som er under bygging i Hanekleiva er det en ny vei som har behov for et navn. Veien går fra den nye rundkjøringen i Hanekleiva og sørvestover mot Oreberg og Skarsløkka. I august og september 2018 har det vært mulig å sende inn forslag til nytt veinavn. 

Til sammen kom det inn 3 aktuelle forslag med følgende begrunnelse. Disse er:

- Orebergveien: Den nye veien vil føre frem til Oreberg gård og Orebergvannet.

- Orhusveien: Orhus var en gammel plass under Oreberg gård, og her gikk det en gammel adkomstvei mellom Holm og Hanekleiva.

- Stokkebakken: Den nye veien skjærer over området hvor den gamle Stokkebakken lå. Her ble det i mange år arrangert hopprenn og skoleskirenn.

Endelig veinavn vil bli politisk behandlet i Hovedutvalget for kultur og oppvekst i november.

Merknader til forslagene må være mottatt i kommunen senest 2. november 2018. Disse kan sendes til postmottak@sande-ve.kommune eller Sande kommune, Postboks 300, 3071 Sande i Vestfold og merkes «Veinavn Hanekleiva».