Vi ønsker innbyggernes mening om forslag til nye veinavn på Tandbergåsen

Reguleringsplan for Tandbergåsen sydvest ble vedtatt 17.06.2015. Området ligger i Tandbergåsen nord for Sande sentrum.

Boligområdet vil få to nye veier som trenger navn.

Vei nr. 1 vil bli en forlengelse av den eksisterende veien Tandberglia og vil få dette veinavnet.

For vei nr. 2 er det kommet to forslag. «Tømmeråsen» og «Tømmeråsveien» er foreslått etter gården Nordre Tømmerås.

Endelig veinavn vil bli vedtatt i hovedutvalg for kultur og oppvekst 27. november.

Merknader til forslagene må være mottatt i kommunen senest 3. november. Disse kan sendes til eller Sande kommune, Postboks 300, 3071 Sande i Vestfold.