Asplan Viak AS varsler på vegne av Sande kommune om en  mindre endring av detaljregulering Infrastruktur i Hanekleiva. Forslaget medfører også endringer i detaljregulering for Hanekleiva øst og forslag til områdeplan for Hanekleiva næringsområde øst fase II.

Endringen fremmes som mindre endring, det vil si at denne forventes vedtatt i kommunen uten videre høring. Av hensyn til behandlingsfrister i kommunen settes frist for kommentarer på endringsforslaget til 30. oktober 2017. Kommentarer må være Asplan Viak i hende senest denne datoen.

Kommentarer sendes og med kopi til  innen 30. oktober.

Eventuelle spørsmål kan stilles til Christopher Log von Krogh (tlf. 92202322  eller Odd Ivar Kjærås (tlf. 47309340, e-post ).