Rådmannen legger 1.november 2017 fram forslag til handlingsprogram 2018-2021, med økonomiplan og årsbudsjett 2018.

I medhold av plan- og bygningslovens §11-4 skal forslaget gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling.

Her kan du lese web-versjonen av handlingsprogrammet.

Her kan du lese handlingsprogrammet i PDF-format.

Handlingsprogrammet er også lagt ut på rådhuset.

Handlingsprogrammet behandles av formannskapet 28.november og kommunestyret 12.desember.

Eventuelle merknader sendes snarest mulig og senest innen 4.desember.

Rådmannen vil presentere handlingsprogrammet i et åpent på møte på Sande menighetssenter torsdag 2. november kl 16 – 18.