I medhold av plan- og bygningslovens §11-1, jfr. §11-4, legger kommunedirektøren med dette fram forslag til handlingsprogram 2020-2023, med økonomiplan 2020-2023 og budsjett 2020.

På grunn av kommunereformen bygger handlingsprogrammet på eksisterende kommuneplaner i de eksisterende kommunene Sande og Holmestrand. Handlingsprogrammet er kun utarbeidet i web-versjon og saksdokumentene kan leses her; www.holmestrand.kommune.no Handlingsprogrammet behandles av formannskapet 21.november og kommunestyret 11.desember 2019.

Merknader sendes   snarest mulig og senest innen 26. november 2019.

Kommunedirektøren