Det nye boligfeltet på Løkkatoppen vil ha behov for seks nye veinavn.

Reguleringsplan for Løkkatoppen ble vedtatt 28.02.2017 og legger til rette for variert boligbebyggelse. Planområdet ligger i Bjørnstadfeltet ca. 3,5 km sørøst for Sande sentrum.

Alle er velkomne til å komme med forslag. Fordi dette blir et nytt boligfelt med flere veinavn er det ønskelig at alle veinavnene er del av et tema. Eksempler på tema kan være blomsternavn, dyrearter, terrengformasjon o.l. Andre aktuelle veinavn kan være knyttet til historiske hendelser, lokale stedsnavn eller avdøde personer.

Følgende forslag er hittil mottatt:

Løkkaveien

Øvre Bjørndalsvei

Nedre Bjørndalsvei

Bjørndalåsen

Bjørndalåsen terrasse

Steinalderveien

Endelig veinavn vil bli politisk behandlet i Hovedutvalget for kultur og oppvekst.

Alle forslag må være mottatt i kommunen senest 5. januar 2018. Forslag kan sendes til eller Sande kommune, Postboks 300, 3071 Sande i Vestfold.

Se kart.