I forbindelse med planarbeidet Detaljert reguleringsplan for Flatåsen 3 hyttefelt ønsker kommunen at det avholdes et formelt informasjonsmøte i sakens anledning.

Tid og sted

Torsdag 22.6.2017 kl. 18.00-20.00 på Sande Rådhus.

Planstatus

Forslag til detaljert reguleringsplan for Flatåsen 3 hyttefelt del av gnr/bnr 139/1 er sendt til kommunen for politisk 1. gangsbehandling. Før politisk behandling av planforslaget, ønsker kommunen at det avholdes informasjonsmøte for berørte naboer, offentlige instanser og andre interesserte.

Møtets formål

Orientere naboer og interesserte om planer for området. Det vil bli mulighet for spørsmål og kommentarer til planene. Tilbakemeldinger vil følge planen til offentlig ettersyn.

På møtet vil det stille representant fra Sande kommunes planavdeling og representant fra forslagsstiller v/ Stener Sørensen AS.

Møteplan

  1. Åpning av møte med presentasjon av representant fra Sande kommune og fra forslagsstiller Stener Sørensen AS.
  2. Presentasjon av planforslaget med plankart og illustrasjoner.
  3. Spørsmål og innspill fra publikum.

For naboer og andre berørte er det mulighet for å komme med merknader når planen legges ut på offentlig ettersyn. Det er også mulighet for å kontakte Sande kommune direkte v/ saksbehandler Tor Reierth. Tlf 33787053 Epost .

Plankart

Velkommen