Formannskapet behandlet i møte 27. november forslaget til budsjett og økonomiplan 2019 – 2022. Deres innstilling og innkomne forslag finner du her.

Budsjett og økonomiplan behandles av kommunestyret 11. desember.