I tråd med kommunelovens paragraf 44 og 45 leggesformannskapets forslag til kommunens budsjett for 2018 og økonomiplan for 2018 til 20121 ut til ettersyn. Forslaget skal behandles av kommunestyret i møte 12. desember.

Formannskapets forslag.

Her finner du sakens dokumenter

Disse forslagene ble og også fremmet i formannskapet, men fikk ikke flertall.