Forslag til forskrift for vann- og avløpsgebyrer for Holmestrand kommune viderefører i hovedsak eksisterende forskrifter for Holmestrand og Sande kommuner. Gebyrvedtektene, og kategorier i denne danner sammen med forskriften grunnlaget for beregning av gebyrene til den enkelte abonnent.

Med bakgrunn i at det er små endringer i den nye forskriften i forhold til de eksisterende forskriftene, samt at forskriften må gjelde fra 1.1.2020, anvendes unntaket fra forhåndsvarsling slik det gis adgang til i Forvaltningsloven § 37 a-c.

Forskriften behandles i kommunestyret 11.12.2019.

Det legges ut fem dokumenter i denne saken.

  1. Forslag til ny «Forskrift for vann- og avløpsgebyrer» gjeldende fra 1.1.2020.
  2. Notat vurderinger lagt til grunn ved revidering av gjeldende forskrifter for vann- og avløpsgebyrer for Sande og Holmestrand.
  3. Gjeldende «Forskrift for vann- og avløpsgebyrer for Sande kommune».
  4. Gjeldende «Forskrift for vann- og avløpsgebyrer for Holmestrand kommune».
  5. Teknisk beskrivelse vannmålerinstallasjon brosjyre.