I møte i Hovedutvalget for kultur og oppvekst den 26. november 2018 ble det vedtatt at den nye veien i Hanekleiva skal hete Orhusveien.

Navnet kommer fra Orhus, som var en gammel plass under Oreberg gård. Den nye veien går forbi plassen. Her skal det også tidligere ha gått en gammel vei mellom Hanekleiva og Holm.

Vedtak av adressenavn kan ikke påklages. I henhold til lov om stadnamn § 10, gis det klageadgang på skrivemåten til offentlig organ og lokale organisasjoner med særlig tilknytning til stedsnavnet. Klagefrist er 3 uker fra kunngjøringsdato og klagen skal begrunnes.

Se kart

Se saksfremlegg og vedtak