1 til 10 av 22

Varsel om mindre endringer - Hanekleiva

Asplan Viak AS varsler på vegne av Sande kommune om en  mindre endring av detaljregulering Infrastruktur i Hanekleiva. Forslaget medfører også endringer i detaljregulering for Hanekleiva øst og forslag til områdeplan for Hanekleiva næringsområde øst fase II.

Sist endret: