1 til 10 av 63

Vi trenger forslag til nye veinavn!

Kommunen trenger forslag til nye veinavn – nå kan du være med på å bestemme hva de nye veinavnene skal være.

Sist endret:

Offentlig ettersyn: Detaljregulering for Klevjerhagen sentrum

Formannskapet i Sande vedtok 09.10.2018 (sak 0052/18) gjennom 1. gangs behandling å legge forslag til detaljreguleringsplan for Klevjerhagen sentrum med tilhørende planområde ut til offentlig ettersyn. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11 legges følgende planforslag ut til offentlig ettersyn.

Sist endret: