1 til 10 av 32

Vedtatt detaljreguleringsplan for Bergbakken

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtok kommunestyret den 24.10.2017 i KST-sak 58/17 detaljert reguleringsplan for Bergbakken – planID 20150008 med tilhørende bestemmelser, og aktuelt areal tilknyttet Bergbakken.

Sist endret: