1 til 7 av 7

Melding om vedtak Nedre del av Hanekleiva

Kommunestyret i Sande vedtok ved sluttbehandling den 25.4.2017 (sak 13/17) detaljregulering av infrastruktur og boliger i Nedre del av Hanekleiva i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

Sist endret: