1 til 10 av 68

Utvidet plangrense for endring av områderegulering for Sande sentrum

Planområdet omfatter hele eller deler av gnr 117 bnr 2, gnr 118 bnr 1, 2, F1, 6, gnr 119 bnr 1, 1F8, 2--21, gnr9313 bnr 3, gnr 9319 bnr 1, gnr 9943 bnr 1,gnr 9945 bnr 1 og 2. Utvidelsen innebærer at deler av gnr 119 bnr 5 inkluderes i planområdet, samt at større deler av gnr 199 bnr 6 inngår.

Sist endret:

Vi trenger forslag til nye veinavn!

Kommunen trenger forslag til nye veinavn – nå kan du være med på å bestemme hva de nye veinavnene skal være.

Sist endret: