Det innføres følgende vanningsplan fra onsdag 4. juli til fredag 24. august.

Vanning kan skje på følgende dager etter forbokstav i familie-/boretts-/sameiets navn i tidsrommet kl. 18.00 - 23.00: 

A-G: mandag + torsdag
H-L: tirsdag + fredag
M-Å: onsdag + lørdag

PLENVANNING MED SPREDER ER IKKE TILLATT!

Til annen vanning tillates kun en spreder pr. eiendom og vannslangen skal være frakoplet utenom vanningsdagene.

  • Borettslag og sameiet har vanningsdag etter borettslagets/sameiets navn.
  • Vanning med åpen slange er forbudt.
  • Ved brannutrykning må all vanning stoppes. 
  • Det er selvfølgelig lov til å vanne med kanne hver dag.

Alle henvendelser må rettes til vann- og avløpsavdelingen.