Skogbrannfaren er meget høy og det er derfor besluttet å legge ned forbud mot all type bålbrenning i skog og mark. Et totalforbud betyr at du ikke har lov til å grille eller tenne bål verken i skog, mark eller på stranda. Du kan heller ikke bruke bålplassene i marka når det er totalforbud.
Grilling i egen hage er tillatt, så lenge du passer godt på. Bråtebrenning er ikke lov når det er totalt forbud.
Vi ber publikum respektere det totale bålforbudet.
Les mer om regler for bålbrenning.