Kommunedirektørens forslag til Handlingsprogram 2020-2023 viser budsjett for de neste fire årene. Budsjettet skal behandles i formannskapet 21. november og i kommunestyret 11. desember. I forkant av dette skal hovedutvalgene og rådene gi sine innspill og høringer til formannskapet. Det er utvalgene og rådene for ny kommune som skal behandle budsjettet.

Nettutgaven av kommunedirektørens forslag til budsjett.