Onsdag 21. juni arrangerer vi en workshop om fremtidens sentrum. Sammen med innbyggerne skal vi finne ut hvordan byrom i sentrum skal utvikles for å skape aktivitet og gode møteplasser for alle.

Beboere, velforeninger, organisasjoner, utviklere og næringsliv inviteres til workshopen som blir holdt på Kommunelokalet kl 18-21. Møtet er åpent for alle. Du trenger ikke å melde deg på.

Workshopen er del av prosjektet Tettere byer med høyere kvalitet. Sande er plukket ut som pilotkommune i prosjektet som drives av Vestfold fylkeskommune. 

Prosjektet skal bla belyse:

  • Hvor er de gode møteplassene i Sande og hvor skal ev nye plasser ligge?
  • Hva skal til for at byrom kan utvikles og styrkes som lekeplasser og møtested?
  • Hvordan kan vi skape aktiviteter og trivselselementer for alle innbyggere?

Vi håper flest mulig bruker denne onsdagskvelden til å påvirke Sandes fremtid!