Gå til innhold

Tema og tjenester

Tilskuddsordninger til kultur-, idretts og friluftsformål

De kommunale tilskuddene er et virkemiddel for økt innsats i det frivillige organisasjonsarbeidet for barn og unge. Tilskuddene skal stimulere, opprettholde og utvikle mangfoldet i aktivitets- og kulturtilbudene. Spesielt prioritert er aktiviteter og tiltak for barn og unge, aktiviteter og tiltak tilrettelagt for funksjonshemmede samt eventuelt andre prioriteringer i de til enhver tid gjeldende planer. Det gis ikke tilskudd til tiltak rettet primært mot voksne fra 20 år og oppover.

Tilskuddsordningene omfatter følgende områder:
1. Driftsmidler musikk - Søknadsfrist: 1.mars.
2. Driftsmidler andre kulturformer, kunstformidling, revy, teater, dans, kulturhistorie  - Søknadsfrist: 1.mars.

3. Driftsmidler idrett - Søknadsfrist: 1.april.
Søknasskjema: pdf / word

4. Støtte til drift av private idrettsanlegg - Søknadsfrist: 1.april.
Søknadsskjema: pdf / word

Ta kontakt med Kulturtjenesten om du har spørsmål til tilskuddsordningene!

Tilskuddsportalen
Sande kommune tilbyr også på tjenesten Tilskuddsportalen.no. Her kan lokale lag og foreninger registrere seg for å få oversikt over ulike relevante nasjonale tilskuddsordniger. Klikk her for nærmere informasjon og brukerveiledning.

0 ledige stillinger
Publisert20.12.2012 15:03
Sist endret07.03.2017 13:09
Publisert avKristian Juel

Kontaktinformasjon

Aktuelle virksomheter

Webredaktør: Knut Erik Lippert