Gå til innhold

Skjema

I venstremenyen finner du alle de elektroniske skjemaene som Sande kommune har tilgjengelig.

Sande kommune har disse skjemaene i papirform:

Kultur
Søknadsskjema kulturmidler 2012

Byggesak
Søknad om sentral godkjenning
Samsvarserklæring
Kontrollerklæring
Søknad om igangsettingstillatelse
Søknad om tiltak uten ansvarsrett
Nabovarsel
Gjenpart av nabovarsel
Vedlegg til søknad til ansvarsrett der foretaket ikke har sentral godkjenning
Referanseprosjekter
Søknad om ferdigattest
Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning
Søknad om midlertidig brukstillatelse
Søknad om tillatelse til tiltak
Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon
Boligspesifikasjon i matrikkelen - del 1 og 2
Søknad om Arbeidstilsynets samtykke
Søknad om ansvarsrett - side 1 og 2
Gjennomføringsplan
Rekvisisjon av oppmålingsforretning - for saker etter matrikkelloven som er unntatt fra byggesaksbehandling
Rekvisisjon av oppmålingsforretning  - søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-1 
Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter

Andre tekniske tjenester
Egenerklæring om konsesjonsfrihet for fast eiendom
Godkjenning av tilkobling kommunal ledningsnett
Seksjoneringsbegjæring
Skjøte
Søknad om sanitærabonnement

Søknad om tillatelse til graving i kommunale veier / arealer

Søknad om gravetillatelse
Utlevering av vannmåler (rekvisisjon)
Sjekkliste for rørlegger ved vannmålermontering
Søknad om tillatelse til utslipp av sanitær og kommunalt avløpsvann fra hus/hytte
Søknad om tilskudd til privat avløpsanlegg

Pedagogisk og psykologisk tjeneste
Henvisningsskjema PPT - Voksen
Henvisningsskjema PPT - Barn og ungdom

Helse og velferd  
Henvisningsskjema for koordinerende enhet
Søknad om helse- og omsorgstjenester
Viktig informasjon til deg som søker om helse- og omsorgstjenester
Henvisning til Ergo- og fysioterapitjenesten
Parkeringstillatelse

Kommunal bolig
Søknad om kommunal bolig

0 ledige stillinger
Publisert29.09.2009 10:41
Sist endret07.04.2016 11:15

Kontaktinformasjon

Webredaktør: Knut Erik Lippert