Gå til innhold
Illustrasjon av nytt Sande sentrum

KOMMUNEPLAN 2014-2026

Kommuneplanens arealdel for 2014- 2026 ble enstemmig vedtatt av Sande kommunestyre i møte den 29.10.2014. Kommuneplanens arealdel er et planverktøy som definerer hovedtrekkene i kommunens overordnete arealbruk, og som legger til rette for fremtidig arealbruk. Kommuneplanens samfunnsdel  har lagt noen politiske føringer for hvordan man ønsker at Sande-samfunnet skal utvikle seg. Kommuneplanens arealdel tar sikte på å realisere disse målene.

Vedtaket er i henhold til plan og bygningslovens § 11-15. Arealdelen inneholder:

  • Planforutsetninger – bakgrunn og føringer
  • Strategier for langsiktig arealdisponering
  • Forslag til ny arealplan med arealformål og hensyn
  • Risiko- og sårbarhetsanalyse – (ROS)
  • Sande kommune i 2026 – konsekvenser av arealforslaget
  • Kommuneplanbestemmelser og retningslinjer

Kommunestyrets vedtak om kommuneplan kan ikke påklages.

Plandokumentene til høyre på denne siden.

Kommuneplanens samfunnsdel
Kommuneplanens samfunnsdel for 2014- 2026 ble enstemmig vedtatt av Sande kommunestyre i møte den 07.05.14. Vedtaket er i henhold til plan og bygningslovens § 11-15. Samfunnsdelen inneholder visjoner, overordnede mål og strategier for kommunens arbeid og satsing fram mot 2026.

Samfunnsdelen finner du her.

0 ledige stillinger
Publisert21.02.2013 12:00
Sist endret18.02.2015 13:00
Webredaktør: Knut Erik Lippert